Bamima Jeunesseglobal

Jeunesse, insanların yaşamlarını değiştirmek üzere kurulmuş bir markadır. 2009 yılında kurulan şirket, hızlı bir büyüme ağı ve kazanç sistemini kurarak günümüze kadar gelmektedir. 09.09.2009 tarihinde Randy Ray ve Wendy Lewis tarafından kurulmuştur. Global bir marka olma temeliyle kurulan marka sadece 6 yıl gibi kısa bir sürede cirosunu 1.1 Milyar dolara taşımıştır. İnsanların potansiyellerini açığa çıkarması ve birbirlerini güçlendirirken genç görünerek dünyaya pozitif etki etmesini misyonları olarak belirleyen Jeunesse, “Tek Takım, Tek Aile, Tek Jeunesse” olma sloganıyla ilerlemiştir. Şirket doğrudan satış sektöründeki en ödüllendirici ücret planıyla yola çıkınca, ortaya çıkan sonuç; inovatif ürünler, eğitim ve desteği paylaşmak için teknolojinin gücünden yararlanan çığır açan, global bir platform.
Bugün, tüm dünyada binlerce kişi öykümüzü yazmamıza yardımcı oluyor. Yaş, ırk, seviye veya gelir ayrımı gözetmeksizin, insanların potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri küresel bir harekete beraberce imza atıyoruz. Öykümüz yeni başlıyor.

Biz Jeunesse’iz. Biz Gençlik Kuşağıyız.